O PROJEKTU EKOSTORY

Projekt Ekostory.cz je určen nejširší veřejnosti, ale obrací se zejména ke středním školám. Klade si za cíl poskytovat pedagogům a pedagožkám atraktivní materiál pro interaktivní reflexi témat občanské společnosti a občanské angažovanosti se studenty a studentkami v hodinách občanské či ekologické výchovy.

Tvůrci projektu reagují na skutečnost, že podle dlouhodobých výzkumů u mladých lidí klesá občanské vědomí a zájem o aktivní participaci v občanském životě. „Projekt Ekostory.cz nabízí učitelům aktraktivní materiál, který může studenty a studentky zaujmout a stimulovat jejich aktivní občanství. Nabízí konkrétní a různorodé osobní příběhy občanského angažmá lidí, kteří se pokoušeli měnit svět kolem sebe k lepšímu. Smyslem je inspirativně ukázat, že změna začíná u jednotlivce, přičemž na věku nezáleží,“ vysvětlují autoři projektu.

Jádrem projektu je dokumentární film Ekostory o stopáži 43 minut, jenž mapuje dějiny tuzemského ekologického hnutí a ochrany přírody v od 50. let do nedávné minulosti. Hlavním tématem filmu jsou však formy občanské angažovanosti. Snímek akcentuje nejrůznější způsoby občanské angažovanosti lidí, kterým záleželo na přírodě a stavu životního prostředí, ať už v období komunismu či v demokratickém státě. Jeho cílem je inspirovat těmito fenomény studenty a studentky k vlastní aktivní občanské roli. Zprostředkovává širokou škálu aktivit, které může ve svém životě uplatnit každý občan.

 

Pro komfort pedagogů je film doprovozen didaktickými listy, které učitelé mohou využít ve třídách ke společné reflexi témat po zhlédnutí filmu se svými studenty. Nabízí nejrůznější úkoly, cvičení a kolektivní hry, které umožňují reflektovat témata občanské společnosti a roli jedince v ní interaktivním způsobem. Pro zjednodušení práce studentů jsou k dispozici jim určené pracovní listy.

Tím projekt nekončí. Pro zájemce o téma z řad studentů, pedagogů, ale i široké veřejnosti nabízí web Ekostory.cz unikátní archiv rozhovorů s desítkami nejvýznamnějších osobností ekologického hnutí a ochrany přírody, jejich medailony a dobové fotografie. S akcentem na občanskou angažovanost je web rezervoárem osobních příběhů těch, kdo od 50. let minulého století pomáhali zlepšovat životní prostředí i přes nevoli komunistického režimu.

Natáčení filmu se zúčastnily desítky osobností ekologického hnutí a ochrany přírody napříč republikou, od zakladatelských legend jako je Otakar Leiský, statečných odborníků jako jsou Bedřich Moldan, Václav Mezřický, Antonín Buček, průkopníků ekologického tisku jako je Ivan Makásek až po porevoluční aktivisty Miroslava Patrika či Jakuba Patočku.

„Do zhruba pětačtyřicetiminutového filmu, který by odpovídal vyučovací hodině není samozřejmě možné zařadit vše z poutavých osobních rozhovorů. Pro ty, které film a práce s ním zaujal, jsme se rozhodli dát k dispozici další inspirativní části rozhovorů a vytvořit tak ucelený pohled na část našich dějin, kterou příliš neznáme – a která přitom byla významným faktorem občanského revolučního vzepětí v roce 1989,“ doplňují autoři.

Odborné materiály pro školy vznikly za spolupráce odborníků a na základě materiálů Rady Evropy o občanském vzdělávání. Využívání filmu a didaktických materiálů je zcela bezplatné. Tvůrci projektu pedagogům rovněž nabízejí účast vybraných postav filmu v diskusi se studenty. Učitelé si mohou veškeré materiály stáhnout a vytisknout, anebo jim mohou být vytištěné zaslány.

               

                     Dokumentární film vznikl ve spolupráci s Českou televizí.
                       Partnery projektu jsou Lesy České republiky, s.p.

lcr-logo-ctverec.png
FOTO Prazske matky007.jpg
EKO Brontosaurus138.jpg
EKO Brontosaurus126.jpg